הרשיון

מטרתנו המרכזית הינה לאפשר עברית איכותית במודלי בינה מלאכותית, על ידי הנגשת מידע נוח לשימוש עבור אימון מודלים, וברשיון ברור.

כל המידע במאגרים שאנו יוצרים מפורסם תחת רשיון שפותח במיוחד בכדי לאפשר אימון של מודלי בינה מלאכותית לכל מטרה (כולל מסחרית) סבירה, למעט חיקוי, ובה בעת לשמור על זכויות יוצרי התוכן.

הסבר נוסף על הסיבות לאורן בחרנו לנסח רשיון חדש ניתן לקרוא כאן.

ivrit.ai license (v1)

This material and data is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), The full text of the CC-BY 4.0 license is available at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Notwithstanding the foregoing, this material and data may only be used, modified and distributed for the express purpose of training AI models, and subject to the foregoing restriction. In addition, this material and data may not be used in order to create audiovisual material that simulates the voice or likeness of the specific individuals appearing or speaking in such materials and data (a “deep-fake”). To the extent this paragraph is inconsistent with the CC-BY-4.0 license, the terms of this paragraph shall govern.

By downloading or using any of this material or data, you agree that the Project makes no representations or warranties in respect of the data, and shall have no liability in respect thereof. These disclaimers and limitations are in addition to any disclaimers and limitations set forth in the CC-BY-4.0 license itself. You understand that the project is only able to make available the materials and data pursuant to these disclaimers and limitations, and without such disclaimers and limitations the project would not be able to make available the materials and data for your use.